3 maja – święto myśli wyprzedzającej czasy

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, prezydent piły Piotr Głowski, przewodnicząca Rady Miasta Piły Maria Kubica, wiceprzewodnicząca RMP Zdzisława Karpińska oraz członek zarządy województwa wielkopolskiego Jacek Bogusławski złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Stanisława Staszica. W uroczystości udział wzięli także mieszkańcy miasta oraz delegacje reprezentujące instytucje publiczne i organizacje społeczne. Uwagi na epidemię obchody odbyły się w reżimie sanitarnym.

Kilka lat temu prezydent w swoim przemówieniu mówił o znaczeniu konstytucji, która jest podstawą prawa polskiego i określa zasady, którymi kierujemy się zarówno w polityce wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Tak jak kodeks drogowy reguluje zasady poruszania się na drodze, tak konstytucja reguluje funkcjonowanie państwa i jego obywateli. Zapewnia stałość i bezpieczeństwo, daje wolność, ale i ogranicza. Słowa te nigdy nie tracą na aktualności, choć czasami odnosi się wrażenie, że nie wszyscy o tym pamiętają.

3 maja to święto myśli – światłej, wybiegającej w przyszłość, wyprzedzającej czasy. Dlatego mając szacunek i dziękując przodkom za Konstytucję 3 Maja, cytujemy jej wstęp, który niech będzie inwokacją i mottem dla nas do tworzenia prawa:

Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, […] ceniąc drożej nad życie, […] niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, […] mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic […], niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie prawem przepisanym, wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu. Do której to Konstytucji dalsze ustawy Sejmu […] we wszystkim stosować się mają.

fragmenty przemówienia prezydenta Piotra Głowskiego wygłoszonego w czasie obchodów w 2018r.

(pila.pl)