Konwent powiatów

Wicestarosta złotowski Małgorzata Sameć uczestniczyła w Konwencie Powiatów Województwa Wielkopolskiego. Ze względów na obostrzenia, konwent miał charakter spotkania online. Głównymi tematami spotkania były: nowe uregulowania prawne funkcjonowania szpitali powiatowych, funkcjonowanie domów pomocy społecznej w aspekcie finansowym, obowiązek opracowywania dyżurów aptek w porze nocnej, w niedzielę i święta, jak również sprawy związane Bankiem Gospodarstwa Krajowego – […]

Czytaj dalej