Szkoła dla biznesu – Biznes dla szkoły

WAŁCZ. Podpisano umowę patronacką pomiędzy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, a zakładem produkcyjnym Albatros Aluminium Sp. z o.o., firmą o nowoczesnych możliwościach technologicznych. Umowa patronacka została podpisana przez Prezesa Zarządu Albatros Aluminium Pana Arkadiusza Bruskiego i przez Dyrektora PCKZiU Pana Piotra Filipiaka, w obecności Starosty Powiatu Wałeckiego Pana Bogdana Wankiewicza. Patronatem zostają objęci uczniowie […]

Czytaj dalej