Ograniczenie zużycia plastiku

Z kilkunastomiesięcznym opóźnieniem Sejm zajmie się ustawą implementującą unijną „dyrektywę plastikową”, która nałoży nowe obowiązki na przedsiębiorców, handlowców, gastronomię, a także na samorządy. Nowe regulacje wpłyną z pewnością na wszystkie przedsiębiorstwa, które w swojej działalności wykorzystują artykuły jednorazowego użytku wykonane z tworzywa sztucznego. Z kolei na gminy i samorządy wojewódzkie spadnie obowiązek pobierania opłat od podmiotów stosujących opakowania z niektórych tworzyw sztucznych. ”Dyrektywa plastikowa”, czyli Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady […]

Czytaj dalej