Oszustwo na ponad milion złotych w sklepie PSS Społem w Pile?

Na sygnale Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Takie właśnie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – bardzo lakoniczne w formie i treści – wpłynęło  od przedstawicieli Spółdzielni Spożywców „Społem” do Prokuratury Rejonowej w Pile. Owo oszustwo ma dotyczyć konkretnego sklepu na terenie Piły.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – jak zauważyła Magdalena Roman, prokurator rejonowy w Pile – było bardzo krótkie i skąpe w informacje.

-W wyniku kontroli stwierdzono braki finansowe ponad miliona złotych. Zawiadamiający wskazał  okres kilku lat, na przestrzeni których mogło dojść do popełnienia tego przestępstwa. Podał też nazwiska dwóch osób, które mogą mieć coś wspólnego z tą sytuacją – mówi Magdalena Roman.

Do procederu – zdaniem zawiadamiającego – miało dojść w latach 2013-19.  Prokurator zwróciła uwagę, iż wcześniej w tymże sklepie również przeprowadzano kontrole i żadnych nieprawidłowości nie stwierdzono.

Sprawie nadano bieg. Obecnie czynności wyjaśniające pod nadzorem prokuratora prowadzą  funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Pile.  W pierwszej kolejności przesłuchani zostaną zawiadamiający.

(Red.)