Przejazd na ulicy Młodych zamknięty!

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. KOMUNIKAT

Firma PORR S.A. jako Lider konsorcjum wykonawcy inwestycji pod nazwą „Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny PoD- Chodzież-Piła Główna” na podstawie zatwierdzonego projektu tym-czasowej organizacji ruchu informuje o zamknięciu przejazdu kolejowego na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1161P, ul. Młodych w m. Piła w km 91+435. linii kolejowej nr 354 w dniach od 23. – 26.04.2019r.

 pila.pl