Wałckiej Policji przybyło funkcjonariuszy

Najnowsze Wałcz Wydarzenia

WAŁCZ. Od kilku dni szeregi wałeckiej policji zasilają słuchacze Szkoły Policji z Piły. Szkolą się pod okiem doświadczonych funkcjonariuszy prewencji i ruchu drogowego.  

To już kolejne praktyki słuchaczy Szkoły Policji w Pile, które realizowane będą w jednostce w Wałczu. W sumie 30 słuchaczy będzie się szkolić pod okiem doświadczonych policjantów, głównie prewencji i ruchu drogowego.

-W najbliższych dniach będą oni towarzyszyć starszym kolegom podczas służb, ucząc się jednocześnie prawidłowych nawyków w trakcie podejmowania interwencji, legitymowaniu, czy zatrzymywaniu osób – mówi asp. Beata Budzyń z KPP w Wałczu. – Praktyki zawodowe, które realizują policjanci są nieodłącznym elementem kursu zawodowego podstawowego. Każdy adept policyjnego rzemiosła musi je odbyć, by przystąpić do egzaminu końcowego, będącego uwieńczeniem kilkumiesięcznego szkolenia.

Praktyki zakończa się 20 maja. Orócz słuchaczy z Piły, w jednostce wałeckiej trzech policjantów rozpoczęło adaptację zawodową. To policjanci, którzy ukończyli kurs podstawowy i właśnie rozpoczęli swoją służbę w Policji.

Na początku lipca, wrócą do swoich macierzystych jednostek w Bornym Sulinowie i Kaliszu. Opiekunami tych policjantów są doświadczeni policjanci z oddziałów prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie – dodaje Budzyń.

Wspólne służby to efekt współpracy policji z samorządami. Tym razem pobyt adeptów finansują Burmistrz z Człopy i Tuczna.

 (Red.)
 Fot KPP Wałcz