Sponsor wspiera nowoczesne kształcenie zawodowe

Czarnków Najnowsze Regiony Wydarzenia

Dnia 12 kwietnia 2024 r. nastąpiło podpisanie umowy darowizny pomiędzy Seaking Poland Ltd Sp. z o. o. z siedzibą w Czarnkowie reprezentowanym przez Tomasza Jaźwińskiego dyrektora zarządzającego, a Powiatem Czarnkowsko – Trzcianeckim reprezentowanym przez Starostę Feliksa Łaszcza i wicestarostę Włodzimierza Ignasińskiego.

W odpowiedzi na rosnące potrzeby kształcenia zawodowego młodzieży, właściciele
i zarząd firmy SeaKing Ltd, który jest jedną z największych firm kształcących młodocianych pracowników na terenie miasta Czarnków, postanowił rozwinąć i doposażyć Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie.

Przedmiotem inicjatywy SeaKingu jest kompleksowy remont pomieszczania pracowni spawalniczej oraz wyposażenie jej w sprzęt do spajania metali wykorzystujący najnowsze technologie. Nowopowstała pracownia realizować będzie praktyczną naukę w wielu zawodach oraz kursy spawania kilku metodami, na najwyższym światowym poziomie. Jest to odpowiedzią na rosnące wymagania rynku pracy i ciągły rozwój technologiczny branży. Uczniowie, Kursanci i adresaci różnych innych form kształcenia będą doskonale przygotowani do pracy na stanowiskach w wielu podmiotach i organizacjach w regionie.

Dzięki darowiźnie w wysokości 120 000 zł pracownia w naszej największej szkole nie tylko zyska nowoczesne maszyny i urządzenia, lecz także znacznie rozwinie kompetencje zawodowe uczniów i podniesie jakość realizowanych procesów dydaktycznych co pozwoli na łatwiejszy start w życie zawodowe po ukończeniu szkoły lub innej formy kształcenia oferowanej przez jednostkę. A jest to dopiero pierwszy etap całego cyklu współpracy z firmą SeaKing Poland Ltd Sp. z o. o. z siedzibą w Czarnkowie oraz jej właścicielem Panem Paulem Frisem, za którą już dziś w imieniu szkoły i młodzieży bardzo dziękujemy.

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie