W Łobżenicy będą mieli szatnię na medal

Inwestycje Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Prawie 30 tysięcy złotych dofinansowania otrzymał Powiat Pilski na remont szatni w Zespole Szkół w Łobżenicy w ramach programu „Szatnia na medal”. 10 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu została podpisana umowa na dofinansowanie modernizacji w tej placówce. Nowe szatnie mają sprawić, że szkoła stanie się nowocześniejsza, a samo uprawianie sportu przez młodzież atrakcyjne i przyjemne. 

– Z sali gimnastycznej, sali do ćwiczeń, siłowni, boiska zewnętrznego oraz szatni w Zespole Szkół w Łobżenicy korzystają kluby sportowe, stowarzyszenia sportowe, które biorą udział w  zajęciach pozalekcyjnych oraz treningach. Remont  istniejącej szatni w budynku Zespołu Szkół pozwoli na pełniejsze wykorzystanie bazy sportowej szkoły oraz  podniesienie poziomu sanitarno – higienicznego bazy – mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

W szatni w Zespole Szkół w Łobżenicy zostaną pomalowane ściany, a na posadzce położone płytki. Remont obejmie także wymianę oświetlenia i parapetów. W przebieralniach pojawią się nowe drzwi oraz ławki i szafki.

Modernizacja ruszy jeszcze w czerwcu i potrwa do 31 lipca br. Całkowity koszt projektu to 54 110,38 zł. Połowa kosztów pochodzi ze środków własnych Powiatu Pilskiego, a druga część z dotacji celowej ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 Powiat Pilski