Nie będzie chlewni w Krajence Wybudowanie

Najnowsze Wydarzenia Złotów

WRACAMY DO TEMATU. Inwestor zrezygnował z budowy chlewni w Krajence Wybudowanie.

KRAJENKA.  W związku z pismem Wnioskodawcy złożonym w dniu 10.08.2018 r. na jego prośbę ponownie informujemy, iż w Urzędzie Gminy i Miasta Krajenka złożone zostało pismo wycofujące wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dot. budowy budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej w ilości 1996 stanowisk  (279,44 DJP) na działce nr 762/16 obręb Krajenka.

W/w pismem Wnioskodawca ponownie poinformował, iż zrezygnował z budowy chlewni i zamierzenie inwestycyjne, którego dotyczył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zostanie zrealizowane.

krajenka.pl