Między ziemią a niebem

Najnowsze Piła Wydarzenia
UJŚCIE. Ujski Dom Kultury gościł w piątek w Galerii na Starym Rynku mieszkająca w Paryżu polską poetkę, eseistkę i plastyczkę, Mirosławę Niewińską.
Pierwszy wiersz napisała w wieku ośmiu lat. A dlaczego oddała się poezji?         -Bo poezja ? mówi Mirosława Niewińska – to najszybszy sposób opowiedzenia o świecie, o jego prawdach uniwersalnych, o tajemnicach. Dzięki poezji w sposób skondensowany można przekazać wiele informacji o człowieku, zwierzętach, kosmosie, podstawowych wartościach.
Poetka przyznała, że tematy przychodzą do niej same i w sposób nagły. Zdarzyło jej się nawet ? i to niejednokrotnie – napisać wiersz między niebem a ziemią czyli po prostu lecąc samolotem.
Spotkanie poprowadził dyrektor UDK, Przemysław Zdunek, a wiersze poetki deklamowała Teresa Gajc-Zaleska.
Mirosława Niewińska urodziła się w Białymstoku. Dzieciństwo spędziła na Podlasiu, gdzie zetknęła się z kulturą narodów Pogranicza. W Lublinie studiowała filozofię i psychologię. W Paryżu ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychologii oraz z zakresu socjologii organizacji.
Zadebiutowała w ?Kamenie? wierszem Pamiętnik z drugiej strony
. Jej poezja była publikowana m.in. w ?Za i Przeciw?, ?Na Przykład?, ?Naszym Słowie? (w tłumaczeniu na język ukraiński), ?Wiadomościach
Uniwersyteckich?, ?Rrom p-o drom?. Jest laureatką wielu nagród, w tym Międzynarodowej Nagrody Pokojowej przyznanej przez Fundację Reinholda Schneidera z Hamburga.
(WM) (acz)