Nowa łódź ratownicza

Wałcz Wydarzenia

Zalety nowej łodzi są również takie że można ją wodować bez korzystania ze slipu, co w przypadku akcji ratunkowych jest bardzo ważnym elementem. Wcześniej strażacy z Wałcza aby zwodować łódź musieli korzystać tylko i wyłącznie ze specjalnie wykonanych zjazdów znajdujących się przy akwenach, co znacznie utrudniało i wydłużało akcje ratunkowe. Na wyposażeniu łodzi znajduje podręczny sprzęt ratunkowy potrzebny do prowadzenia akcji ratowniczych na wodzie, m.in. koło ratunkowe, bosak, boja SP, pas ratunkowy typu “węgorz”, rzutka ratunkowa, sprzęt ABC, kamizelki asekuracyjne sprzęt oświetleniowy, oraz inny sprzęt potrzebny do pracy na wodzie.

Łódź wraz z osprzętem kosztowała 26 tys. zł, a jej zakup w całości został sfinansowany przez Gminę Miejską Wałcz. Podziękowania za zakup składamy Panu Burmistrzowi Maciejowi Żebrowskiemu oraz Radzie Miasta Wałcz.

St. sekc. Robert Nowicki 

Fot. st. sekc. Robert Nowicki 

KP PSP WAŁCZ