ŚDS W SYPNIEWIE – PIERWSZY W POWIECIE

Najnowsze Regiony Złotów

JASTROWIE. W środę 28 sierpnia oficjalnie, w obecności Wicewojewody Wielkopolskiego Anety Niestrawskiej, posłów Marty Kubiak, Marcina Porzucka i Grzegorza Piechowiaka, samorządowców z gmin ościennych, przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego oraz licznie przybyłych gości z regionu, otwarto Środowiskowy Dom Samopomocy w Sypniewie. Gości w nowym Domu powitał burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie Piotr Wojtiuk, kierownik Domu J. Frankowska wraz z zespołem pracowników oraz sami uczestnicy.

To kolejna inwestycja w zakresie usług społecznych świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Gminy i Miasta Jastrowie została zakończona.  Inwestycja realizowana była w Sypniewie, w największej wsi Gminy i Miasta Jastrowie.

Do dyspozycji mają cztery kompletnie wyposażone pracownie: pracownię komputerową i rękodzieła, pracownię ruchu i rekreacji, indywidualne poradnictwo specjalistyczne i pracownię kulinarną.

Skompletowana jest już kadra pracowników Domu, na czele której stoi kierownik Jolanta Frankowska.

Co ważne, nowy budynek, który powstał w centrum Sypniewa ma służyć również mieszkańcom wsi. Po godzinach pracy ŚDS będzie mieściła się tam świetlica środowiskowa dla dzieci. W niedalekiej przyszłości mieszkańcy Sypniewa będą mogli też korzystać nieodpłatnie z pracowni ruchu i rekreacji oraz usług fizjoterapeuty.

Na budowę budynku z przeznaczaniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Sypniewie gmina pozyskała 900 tys. zł w ramach z budżetu państwa i kolejne 100 tys. zł na wyposażenie Domu. Wartość całej inwestycji to 1,5 mln złotych.

Środki na bieżące finansowanie środowiskowych ŚDS Sypniewie pochodzić będą w całości z budżetu państwa.

Będzie to kwota ponad 400 tys. zł rocznie.

( Red.)

info: UGiM Jastrowie

Foto: fbmartakubiak