BezpieczneSerce.pl

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

PIŁA. W dniu 05.10.2019 r. w Galerii Vivo! w Pile odbyła się kolejna edycja Rodzinnych Warsztatów Pierwszej Pomocy.

Uczestnicy spotkania pod okiem instruktorów pierwszej pomocy mogli zapoznać się z zasadami prowadzenia działań ratowniczych i – co najważniejsze – przećwiczyć je w sposób praktyczny.

Na poszczególnych stanowiskach prowadzone były zajęcia z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej osoby dorosłej, dzieci, niemowląt. Wykorzystując specjalne kamizelki treningowe można było bezpiecznie przećwiczyć postępowanie przy zadławieniu u dzieci i dorosłych. Ratownicy medyczni odpowiadali również na liczne pytania dotyczące pierwszej pomocy i profilaktyki zdrowotnej.


Dla dzieci przygotowano stanowiska z gigantyczną edukacyjną grą planszową, gigantyczne puzzle oraz punkt opatrywania gigantycznych pluszowych zwierząt.
Organizatorami akcji byli pilscy ratownicy medyczni zrzeszeni w inicjatywie BezpieczneSerce.pl powstałej na rzecz poprawy bezpieczeństwa w naszym mieście i regionie. W ramach Budżetu Obywatelskiego ratownicy zgłosili wniosek o zainstalowanie na terenie miasta bezpiecznych i prostych w obsłudze defibrylatorów automatycznych (AED), które znacznie zwiększają przeżywalność osób z nagłym zatrzymaniem krążenia.

“Staramy się uświadomić mieszkańców Piły i okolic jak istotne jest rozpoczęcie działań jeszcze przed przybyciem służb ratowniczych. W przypadku nagłego zatrzymania krążenia (gdy osoba jest nieprzytomna i nie oddycha prawidłowo) liczą się minuty. Często przyjazd zespołu ratownictwa medycznego (ZRM) jest zbyt późny (mamy tylko dwa ZRM na terenie Piły i często są zajęte). Jedyną szansą dla osoby poszkodowanej jest rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez świadka zdarzenia. Szybkie użycie publicznie dostępnego defibrylatora automatycznego (AED) kilkanaście razy zwiększa szanse na przeżycie osoby poszkodowanej.” – przekonuje Szymon Kozłowski, ratownik medyczny.

Zgłoszone zadania w Budżecie Obywatelskim na rok 2020 zakładają instalację urządzeń na każdym pilskim osiedlu. W głosowaniu mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Piły – również osoby niepełnoletnie. Do dnia 18 października 2019 r. swoje głosy można oddać za pośrednictwem strony internetowej konsultacjespoleczne.pila.pl.

Więcej informacji o inicjatywie można znaleźć na stronie www.BezpieczneSerce.pl .

Sandra S.

( Red.)