Kolejny odcinek drogi rowerowej oddany

Inwestycje Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Kolejne 865 m drogi rowerowej w Pile oddano do użytku. Ta rozbudowa zaczęła się od końca istniejącego odcinka ciągu pieszo-rowerowego w rejonie cmentarza komunalnego do skrzyżowania z ul. Motylewską. W ramach inwestycji wykonano także montaż 24 energooszczędnych opraw oświetleniowych o mocy 24W każda oraz prace towarzyszące polegające na przebudowie zjazdów.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z wyodrębnionej puli środków dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 1 581 904,50 zł, a przyznana kwota dofinansowania środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 1 316 441,32 zł.

w centralnej części biegnie droga rowerowa wykonana z czarnego asfaltu, w górnej części zaczyna skręcać w prawo. Po prawej stronie posadzone młode drzewa wraz z oświetleniem o ogrodzeniem. Po lewej stronie drogi rowerowej paz ziemi, a zaraz za nim droga asfaltowa.
Są już kolejne plany rozbudowy miejskiej sieci dróg dla rowerów na południe. Pozwolą one dołączyć do niej osiedle Motylewo, a także dadzą możliwość bezpiecznego dotarcia rowerem do przedsiębiorstw ulokowanych przy dalszym odcinku Przemysłowej – wzdłuż obwodnicy, w ciągu drogi krajowej numer 11.

(pila.pl)