Chodziescy strażacy mają nowy samochód

Chodzież Najnowsze Wydarzenia

CHODZIEŻ. Mieszkańców powiatu chodzieskiego, choć oczywiście nie tylko, nie trzeba przekonywać, jak ważną sprawą jest ich bezpieczeństwo. Wiedzą też o tym doskonale samorządowcy, którzy systematycznie dbają o to, by odpowiedzialne za to bezpieczeństwo służby były wyposażone w odpowiedni sprzęt.

Teraz o tej trosce władz powiatu przekonali się strażacy z chodzieskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, którzy podczas uroczystego apelu otrzymali nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu firmy MAN. Zabudowę wozu wykonała firma Stolarczyk z Kielc. Nowy nabytek strażaków z JRG jest wyposażony w zbiornik wody o pojemności 5900 litrów oraz zbiornik ze środkiem pianotwórczym o pojemności 600 litrów. Posiada on również autopompę o wydajności 4000 l/min, linię szybkiego natarcia oraz maszt oświetleniowy. Samochód może także bez problemu poruszać się po trudnym terenie, a to za sprawą możliwości uruchomienia napędu na dwie osie wraz z reduktorami.

Fundusze na zakup wozu przekazało kilka podmiotów. Wśród nich był oczywiście powiat chodzieski, z budżetu którego na ten cel pochodziło 75 000 złotych.

Piotr Szkoda

(fot. Starostwo Powiatowe w Chodzieży)