Radni powołali ławników

Chodzież Najnowsze Wydarzenia

CHODZIEŻ. Podczas pierwszej powakacyjnej sesji Rady Gminy Chodzież radni zajęli się między innymi sprawą dróg gminnych oraz powołaniem ławników na kadencję 2020-2023.

Podczas części uchwałodawczej radni podjęli decyzję o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych drogi Osiedle Dębowe i Wierzbowe oraz ulicę Makową w Ratajach i ulicę Wrzosową w Studzieńcu. Na wniosek skarbnika gminy Chodzież wprowadzono zmianę do uchwały budżetowej na rok 2019, zmieniając tym samym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chodzież na lata 2019-2022.

Podczas sprawozdania ze swojej działalności międzysesyjnej wójt Kamila Szejner przedstawiła radnym informację dotyczącą świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz gospodarki odpadami, przypominając zebranym na sali, że 13 października jest dniem elektrośmieci. Dlatego też 3 na października zaplanowano kolejną zbiórkę zbędnego sprzętu AGD i komputerowego. Jak podkreślono podczas sesji, w gminie wciąż jest problem z dzikimi wysypiskami śmieci, czego przykład stanowi chociażby Podanin, gdzie ktoś postanowił w taki sposób pozbyć się odpadów budowlanych. Dodatkowo gmina wysłała 500 upomnień do właścicieli posesji, którzy do tej pory nie uregulowali rachunków za gospodarkę odpadami.

Ponadto włodarz gminy przedstawiła informację o przeznaczeniu środków pochodzących z funduszy sołeckich, a także o wydawaniu protokołów suszowych. Już wiadomo, że wojewoda podjął decyzję o dofinansowaniu gminnych zadań, a dodatkowo zostały zgłoszone kolejne inwestycje (Łazienki) związane z budową dróg.

Piotr Szkoda

(fot. UG Chodzież)