Na salę gimnastyczną i boiska czekali ponad 50 lat

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. – Profesor Maria Grzegorzewska, patronka tego ośrodka w swoich „Listach do młodego nauczyciela” pisała: Trzeba być człowiekiem i czynić dobro. I taka idea przyświecała wszystkim, którzy zaangażowali się w budowę tej wspaniałej sali gimnastycznej z zespołem boisk i placów rehabilitacyjnych dla uczniów wymagających naszej specjalnej opieki i troski – mówił Eligiusz Komarowski, Starosta Pilski podczas uroczystego otwarcia nowych obiektów sportowych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej, przy ul. Śniadeckich w Pile, które miało miejsce 4 września.


To był historyczny moment i bardzo ważna data dla tej placówki. Ośrodek dla dzieci i młodzieży, z różnymi dysfunkcjami psychicznymi, w którym mieści się szkoła podstawowa i średnia, a w którym edukację i rehabilitację otrzymują osoby nawet do 24 roku życia, powstał ponad 50 lat temu i dotąd jego wychowankowie ćwiczyli w małych salkach albo na korytarzu. Otwarcie nowej Sali gimnastycznej z boiskami wielofunkcyjnymi, salkami do rehabilitacji, jak przyznała Justyna Michaelis-Nowak, wicedyrektor placówki, jest krokiem milowym w długiej historii ośrodka.
– Dotąd ze względu na brak bazy sportowej, uczniowie mogli trenować jedynie biegi przełajowe… o grze w siatkówkę, w piłkę nożną, ręczną, w kosza, tenisa ziemnego, skoku w dal mogli jedynie pomarzyć –  podkreśliła.

Teaz wychowankowie, dla których sport to najlepsza rehabilitacja, mają nowoczesną bazę, oprócz boisk, np. ogród polisensoryczny, przypominający plac zabaw, w którym poprzez zabawę rozwijają zmysły słuchu, dotyku, poznają strukturę różnych materiałów. W budynku Sali gimnastycznej, gdzie mieści się także boisko do gry w piłkę nożną, kosza, siatkówkę, znajdują się także salki specjalistyczne do zajęć indywidualnych, np. sala doświadczania świata ma łóżko wodne, sala do rehabilitacji przypomina nowoczesną siłownię, jest salka logopedyczna, do gimnastyki korekcyjnej, słowem jest wszystko, co ma być. Nowoczesne, wykonane w najlepszym  stylu, przemyślane od początku do końca. Wokół ośrodka teren został na nowo zagospodarowany, są nowe drogi, chodniki, nowa zieleń i nowy płot. Osobne słowa uznania należą się na pewno autorce tego projektu, dr Małgorzacie Burzyńskiej.

Całość kosztowała prawie 7 mln 300 tys. zł. Ale Powiat Pilski, który jest inwestorem, pozyskał blisko 4 mln zł z funduszy europejskich ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Cała inwestycja powstała w rekordowym tempie, w niespełna rok. Kamień węgielny wmurowano dokładnie 16 października 2017 roku. Wykonawcą inwestycji była pilska firma Pil-Building.

Otwarcie było uroczyste i radosne. Przybyli radni Rady Powiatu, radni Rady Miasta, dyrektorzy szkół, uczniowie, rodzice, przedstawiciele wykonawcy.
– Pamiętam, że jak tylko objąłem stanowisko Starosty Pilskiego, ponad dwa lata temu, od razu przyjechałem właśnie do tego ośrodka. Nie miałem żadnych wątpliwości, że jako Powiat Pilski  musimy te obiekty wybudować. Wszystkim, którzy zaangażowali się w ten projekt należą się słowa podziękowania. Osobiście czuję ogromną radość i satysfakcję –powiedział jeszcze Eligiusz  Komarowski, Starosta Pilski.


Podobnych słów padało wiele. Były też prezenty, na przykład poseł Grzegorz Piechowiak podarował wychowankom piłki.
Radości nie kryła również Aleksandra Błażejewska, prezes Stowarzyszenia “Sprawni Razem”, pedagog, z wychowankami ośrodka związana od momentu, kiedy tylko powstał.
– Panie Starosto dziękujemy! Do tej pory nikt, żaden wojewoda, żaden prezydent, żaden starosta nie zrobił tyle dla wychowanków tego Ośrodka, co Pan – wyznała.


I kolejna niespodzianka. Uczniowie wręczyli staroście zamiast medalu wieniec laurowy, podobnie jak na starożytnych igrzyskach w Rzymie czy Grecji honorowano zwycięzców.
Potem było już zwiedzanie nowych obiektów, było tradycyjne przecięcie wstęgi, był tort…

 


O PROJEKCIE:
Powiat Pilski zrealizował projekt pn. „Budowa Sali Gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile” przy ul. Śniadeckich 27.
Całkowita wartość: 7 289 448,78 PLN. Na jego realizację Powiat Pilski zdobył dofinansowanie w kwocie 3 999 721,43 PLN ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej”.

 


Dodatkowe szkolenie kadry i uczniów
Wybudowanie sali gimnastycznej wiąże się z realizacją kolejnego projektu  pn.  MOŻESZ WIĘCEJ. Jest to program rozwoju umiejętności i indywidualnego wsparcia dla uczniów.  Obejmie on 154 osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, uczących się w szkole podstawowej i gimnazjum przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile. W projekcie będzie uczestniczyć także 20 nauczycieli, którzy podniosą swoje kompetencje  w obszarze dydaktyki specjalnej z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania. Jego realizacja zaczęła się już 1 lipca, potrwa do 30 czerwca 2019 r.
Powiat Pilski na jego realizację również uzyskał dofinansowanie z funduszy europejskich. Całkowita wartość tego projektu 248 080,54 PLN, dofinasowanie: 210 868,45 PLN. Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8 „Edukacja” Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 Powiat Pilski