W podziękowaniu za pracę na rzecz lokalnego samorządu

Najnowsze Wydarzenia Złotów

JASTROWIE. W Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie na zaproszenie burmistrza Piotra Wojtiuka, odpowiedzieli samorządowcy, którzy współtworzyli jastrowski samorząd i wiele lat pracowali dla dobra lokalnej społeczności: przewodnicząca Rady Powiatu Złotowskiego Jadwiga Harbuzińska-Turek, przewodniczący Rady Miejskiej Józef Filipiak, przewodniczący Rady Miejskiej Jan Przybylski,  burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie w latach 1982 ? 2010 Ryszard Sikora, zastępca burmistrza w latach 1993 ? 2019 Jerzy Klimczak,, skarbnik GiM Jastrowie w latach 1996 ? 2020 Teresa Czyżewska.  W spotkaniu uczestniczyli również obecni samorządowcy: przewodniczący Rady Miejskiej w Jastrowiu Krzysztof Bzowski, zastępca burmistrz Agnieszka Głyżewska-Klofik, sekretarz Renata Szewczyk, skarbnik Małgorzata Blicharz-Głowacka.

Burmistrz Piotr Wojtiuk podziękował wszystkim samorządowcom za ich pracę na rzecz rozwoju Gminy i Miasta Jastrowie  i wręczył okolicznościowe medale wybite z okazji rocznicy samorządu terytorialnego.

Spotkanie było okazją do wielu wspomnień, szczególnie tych z początku lat 90., kiedy to polskie samorządy, w tym samorząd jastrowski, budowały podwaliny dzisiejszej rzeczywistości. Było również okazją do wymiany doświadczeń i zapoznania doświadczonych samorządowców z zadaniami, które obecnie stoją przed naszym samorządem. 

Dzień samorządu Terytorialnego:  obchodzimy ten dzień 27 maja, na pamiątkę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych z 1990 r. O ustanowieniu tego święta zdecydował 29 czerwca 2000 r. Sejm w specjalnej uchwale na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego.

UGiM Jastrowie