Rondo na skrzyżowaniu Tucholskiej, Okólnej i Roosevelta coraz bliżej

Inwestycje Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Przetarg został rozstrzygnięty – umowa podpisana. Oczekiwana przez mieszkańców przebudowa skrzyżowania ulic Okólnej, Tucholskiej i Roosevelta ma rozpocząć się w sierpniu bieżącego roku.

Zadanie podzielone zostanie na dwa etapy. Pierwszy z nich to przebudowa skrzyżowania, która realizowana będzie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, drugi to budowa ścieżki rowerowej, której projekt budowalny już istnieje.

Wartość prac to 3 787 659,24 zł brutto, z czego 2,7 mln to dofinansowanie zewnętrzne.

Przewidywany termin zakończenia prac przez wykonawcę to maj następnego roku, cały projekt zrealizowany zostanie do końca czerwca 2021 roku.

Projekt współfinansowany jest środkami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.

(Red.)/www.pila.pl