Koronawis atakuje – Signify w Pile pracuje

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Wychodzenie z domów bez wyraźnej życiowej potrzeby, ograniczenia w komunikacji, a także zakaz zgromadzeń powyżej dwóch osób – to kolejne obostrzenia wprowadzone przez rząd w walce z epidemią koronawirusa. Co ważne – ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Te jednak zobowiązane zostały do rygorystycznego przestrzegania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.  – Zdrowie oraz bezpieczeństwo naszych pracowników jest dla nas najwyższym priorytetem – zapewnia Dorota Sławińska,  Rzecznik Prasowy Signify CEE. 

Jak z nowymi obostrzeniami radzi sobie Signify Poland – największy zakład produkcyjny w Pile? Czy jego pracownicy mogą czuć się bezpiecznie w obliczu pandemii spowodowanej wirusem SARS CoV-2?

Na początku stycznia 2020 firma Signify powołała globalne i regionalne zespoły do codziennego monitorowania, oceny i wdrażania środków zapobiegawczych i ochronnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym pracownikom. Traktujemy sytuację bardzo poważnie. Nieustannie podejmujemy niezbędne działania mające na celu ochronę zdrowia naszych pracowników.  Postępujemy zgodnie z wytycznymi organizacji międzynarodowych, takich jak WHO oraz z wytycznymi władz polskich.  Specjalnie powołany lokalny Zespół Koordynacyjny wdrożył rygorystyczne działania na terenie zakładu Signify Poland w Pile w celu zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy zarówno naszym kolegom, jak i pracownikom naszych partnerów. Są one zgodne z lokalnymi przepisami, zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Na podstawie bieżących krajowych wytycznych i procedur wewnętrznych wdrażamy kolejne środki ochronne. Wszystkie informacje i instrukcje są udostępniane całemu personelowi – również w języku ukraińskim – w celu ich przestrzegania – mówi Dorota Sławińska.

Jakie zatem środki zapobiegawcze i ochronne zastosowano w firmie przy Kossaka?

  1. Stopniowe ograniczenie, a później zakaz podróży służbowych krajowych i zagranicznych. Rekomenduje się również ograniczenie wyjazdów prywatnych.
  2. Wprowadzenie od stycznia 2020, 14-dniowej kwarantanny dla osób powracających z krajów, gdzie zanotowano najwięcej przypadków zachorowań na koronawirusa, lub mających kontakt z podejrzanymi o zarażenie, lub już zdiagnozowanymi osobami.
  3. Ograniczenie wizyt w zakładzie tylko do krytycznych biznesowo z wprowadzeniem procedury pre-rejestracji gości.
  4. Wprowadzenie ograniczeń dla kierowców wjeżdżających do centrów dystrybucji/ magazynów na terenie całej firmy, tj. ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktu kierowcy z pracownikiem poprzez m.in: wprowadzenie oddzielnych wejść tylko dla kierowców, zminimalizowanie czasu pobytu na terenie firmy, wprowadzenie dodatkowych przegród ograniczających kontakt.
  5. Propagowanie zasad ochrony i higieny osobistej w tym: promowanie częstego mycia rąk, wprowadzenie płynów do dezynfekcji, wprowadzenie dodatkowego sprzątania pomieszczeń oraz dezynfekcji m.in klamek, włączników, poręczy, przycisków; wprowadzenie dodatkowych środków ochrony osobistej w miejscach najbardziej narażonych na kontakt z wirusem, promowanie nie podawania sobie rąk oraz zachowania zalecanej odległości, odłączenie suszarek do rąk i zastąpienie ich papierowymi ręcznikami.
  6. Wprowadzenie pomiaru temperatury dla wszystkich wchodzących osób.
  7. Zmianę sposobu/harmonogramu pracy: odwołano szkolenia, spotkania, wyjazdy integracyjne zastępując je spotkaniami w formie telekonferencji, zmieniono harmonogramy pracowników, aby ograniczyć liczbę osób przebywających i poruszających się po zakładzie: możliwość pracy zdalnej na stanowiskach, które to umożliwiają, późniejszych wejść, wcześniejszych wyjść, otworzono dodatkowe bramki).
  8. Zamknięcie stołówek pod kątem wydawania posiłków, na życzenie pracowników wydawane są one jedynie w jednorazowych pojemnikach. Pomieszczenia są dostępne do spożywania własnoręcznie przygotowanych posiłków według zasady „jedna osoba przy jednym stoliku”.

Dodatkowo pracownicy mogą korzystać z teleporad prowadzonych przez dostawcę usług medycznych. Lekarze na podstawie telefonicznego wywiadu i oceny stanu zdrowia mają możliwość wystawienia recepty i zwolnienia lekarskiego.

-Nasi pracownicy korzystają z różnych środków transportu. Jesteśmy w kontakcie z przewoźnikami, w celu upewnienia się, że wprowadzone zostały wymagane prawnie środki ochrony i bezpieczeństwa. Nasz Zespół Koordynacyjny w Pile stale monitoruje i ocenia sytuację oraz pozostaje w bliskim kontakcie z zespołem regionalnym i globalnym. Stale dostosowujemy nasze środki zapobiegawcze oraz ochronne. Działamy zgodnie z potrzebami sytuacji i lokalnymi przepisami – przekonuje Dorota Sławińska podkreślając: – Zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych pracowników, klientów, partnerów i ludzi wokół nas jest i pozostanie naszym priorytetem

 (Red.)

 Fot. Kilka dni temu o 5.40 przed zakładową bramą