Co zrobić ze zużytymi rękawiczkami jednorazowymi?

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Związek Międzygminny PRGOK informuje. Zużyte rękawiczki jednorazowe oraz maseczki należy wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane. Nie należy ich wrzucać do pojemnika na tworzywa sztuczne.

Główny Inspektorat Sanitarny informuje również, że odpady, które powstają w gospodarstwach domowych osób objętych kwarantanną i w miejscach kwarantanny traktowane są jako odpady komunalne, a nie jako odpady medyczne.

 Źródło: pila.pl