Gmina Jastrowie dołoży się do drogi Sypniewo-Brzeźnica

Inwestycje Najnowsze Wydarzenia Złotów

JASTROWIE. Gmina i Miasto Jastrowie zawarło umowę z Powiatem Złotowskim dotyczącą przekazania dotacji celowej na inwestycję drogową.

W umowie Gmina i Miasto Jastrowie zobowiązała się przekazać kwotę 470. 000 zł w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy na rzecz Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 1013P na odcinku Sypniewo – Brzeźnica”.

Przedstawiciele obu stron wyrazili zadowolenie z realizacji tej tak długo oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji, która mogła dojść do skutku dzięki uzyskaniu 80% dofinansowania z  Rządowego Programu Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020.

Całkowity koszt przebudowy 6 kilometrowego odcinka drogi to ponad 4,7 miliona zł.

(Red.)/UGiM Jastrowie