Nowa sieć wodociągowa w ulicy Strzeleckiej już gotowa!

Chodzież Inwestycje Najnowsze Wydarzenia

CHODZIEŻ. W Chodzieży dobiegły końca roboty budowano – montażowe związane z wymianą sieci wodociągowej magistralnej w ul. Strzeleckiej w Chodzieży.

W ramach tej inwestycji została wymieniona sieć azbestocementowa o średnicy 250 na nową wykonaną z  PE – RC o średnicy 225. Łącznie wymieniono 370 metrów bieżących rurociągu.

W celu zmniejszenia uciążliwości prac dla mieszkańców wykorzystano metody bezwykopowe. Wykonawcą robót była FPH-U „BAZYL”.

Dodatkowo wstawiono dwa podziemne hydranty przeciwpożarowe o średnicy DN 100 oraz nowy węzeł zasuwowy.

-Magistrala w ulicy Strzeleckiej jest jednym z kluczowych elementów systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Zapewnia ona bezpośrednie połączenie głównych zbiorników wody uzdatnionej z rozdzielczą siecią wodociągową doprowadzającą wodę dla mieszkańców miasta – informują Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Chodzieży.

(Red.)

 Źródło: chodziez.pl