Promocja czytelnictwa wśród osób z dysfunkcją wzroku

Najnowsze Trzcianka Wydarzenia

TRZCIANKA. 1 marca, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ?LARIX? przekazało na własność BPiCK w Trzciance trzy Czytaki. Urządzenia są przeznaczone dla osób niewidomych oraz słabowidzących i służą do odtwarzania cyfrowych książek mówionych.

Wartość  darowizny to ponad dwa tysiące złotych. Zapraszamy do wypożyczania Czytaków.

 Joanna Nienowska