Powiat Pilski przekazał 2 miliony złotych na modernizację oddziału chemioterapii. Samorząd województwa dołoży swoją część?

Inwestycje Najnowsze Piła Wydarzenia Zdrowie

POWIAT PILSKI. Dzisiaj, w obecności dziennikarzy Powiat Pilski podpisał umowę na przekazanie Szpitalowi Specjalistycznemu w Pile dotacji w kwocie 2.074 tys. złotych z przeznaczeniem na modernizację oddziału chemioterapii.  

Drugie tyle, zgodnie z zawartym ponad pół roku temu porozumieniem, powinien wyłożyć  Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Czy dotrzyma słowa? Bo – przypomnijmy –  gdy  w projekcie zmieniono nazwę z oddziału onkologii na oddział chemioterapii, pojawił się problem… I to na skalę ogólnokrajową. Było to jednak nieuzasadnione bicie piany.

Wojciech Szafrański, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Pile dzisiaj wyjaśniał: Błąd w zapisie pojawił się już przy podpisywaniu pierwszego porozumienia, gdzie pojawiło się sformułowanie “modernizacja oddziału onkologii”.  Jednak taka jednostka organizacyjna już w wówczas w szpitalu nie funkcjonowała. Słowo „onkologia” było jedynie potocznie stosowane. Ponadto w ewidencji NFZ figuruje zapis „onkologia/chemioterapia”. I onkologia, i chemioterapia mają ten sam wyróżnik, więc w tej materii nie ma żadnych wielkich różnic.

Wczoraj nastąpił przełom w tej “spornej” sprawie.

-Na  wniosek radnych PiS sejmik województwa wielkopolskiego zmienił nazwę planowanej dotacji, którą pierwotnie chciał przeznaczyć na oddział onkologii  – na oddział chemioterapii –  podkreślił Eligiusz Komarowski, Starosta Pilski. – Jednak aby ta umowa się ziściła samorząd wojewódzki zaproponował nam podpisanie aneksu do porozumienia sprzed kilku lat. Ten aneks zdaniem naszych służb prawnych w części budzi wątpliwości prawne, dlatego jeszcze prowadzimy  w tym zakresie korespondencję z panem marszałkiem.

Bardzo prawdopodobne jest, że umowa pomiędzy szpitalem a samorządowcami z województwa będzie sfinalizowana jeszcze w tym tygodniu i obiecane pieniądze na modernizację chemioterapii trafią do Piły. A jeśli nie?

– Mamy alternatywne rozwiązanie – zapowiada starosta. – Albo sfinansujemy jako Powiat całość inwestycji, albo sięgniemy po środki rządowe. W ramach funduszu inwestycji samorządowych Powiat Pilski otrzyma 4 miliony złotych, a modernizacja  oddziału chemioterapii jak najbardziej wpisuje się w ten projekt.

W dzisiejszym wydarzeniu w pilskim starostwie uczestniczyła  również Beata Szafraniec, z-ca dyrektora ds. finansowych i organizacji w pilskim szpitalu. Przyznała, że placówka przy Rydygiera ma duży potencjał. Ale ma też i długi…

 -Wynik finansowy jest ujemny na poziomie 6 mln złotych – zaznaczyła. – Wspólnie z naszymi partnerami biznesowymi będziemy starać się ten wynik polepszyć. Przede wszystkim musimy spłacić nasze  zobowiązania wymagalne. W ubiegłym tygodniu z udziałem pana starosty  podpisaliśmy kredyt na 20 mln złotych. W ciągu tygodnia pieniądze te zostaną przeznaczone  na spłatę długów. Tych zobowiązań jest prawie 22 mln. Będziemy starać się na bieżąco je regulować.

(Red.)

 Fot. Agnieszka Norkowska