PRGOK – do zakończenia ankiety pozostało 5 dni

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA.Jeszcze przez 5 dni można wyrazić swoją opinię, zgłosić uwagi i pomysły na temat systemu segregowania i zbiórki odpadów na terenie PRGOK (http://ankieta.prgok.pl/).

W ostatnim czasie nastąpiło wiele zmian w systemie gospodarki odpadowej: zakończono mobilne zbiórki, zmieniony został harmonogram odbioru odpadów i częstotliwości zbiórki niektórych frakcji. Zmiany wynikały zarówno z możliwości finansowych reprezentującego 14 gmin Zwiazku, jak i obowiązków prawnych nakładanych na gminy. Pewne elementy systemu przybrały swój finalny kształt (np.: PSZOKi), jednak na inne (altany na odpady, narzędzia edukacyjne czy dodatkowe usługi dla mieszkańców w PSZOKach) pilanie cały czas mają wpływ.

PRGOK aktualnie prowadzi konsultacje społeczne pytając mieszkańców o ich największe bolączki, ale też pomysły i priorytety.

Informacje zbierane są w trakcie spotkań konsultacyjnych (pełna lista dat i miejsc spotkań TUTAJ) ale także za pomocą ankiety w Biurze PRGOK i on-line (ankieta.prgok.pl).

20 konkretnych pytań zamkniętych oraz pytania otwarte pozwalają na zebranie odpowiedzi ukazujących prawdziwe oczekiwania przy jednoczesnym wskazaniu na realne przeszkody w funkcjonowaniu systemu. Ankieta zawiera także 3 pytania opublikowane przez Starostę Pilskiego Pana Eligiusza Komarowskiego dzięki czemu badanie dotyka szerszego spektrum obszarów gospodarki odpadowej.

Więcej informacji na temat badania i konsultacji na stronie prgok.pl.

 E. Szukalska-Walczak