2 miliony pochłonie modernizacja trzech pilskich kamienic

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Trzy kolejne kamienice należące do zasobów Gminy Piła poddawane są kompleksowej modernizacji energetycznej. Zadanie dotyczy budynków przy ulicach:  Konopnickiej 5-5a, Towarowej 14 i O.M. Kolbe 8.

Zakres prac obejmuje docieplenie ścian, stropu poddasza nieużytkowego, dachu, kolorystykę elewacji budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, prace naprawcze dotyczące ścian, prace naprawcze schodów oraz ich okładzin, wykonanie odwodnienia, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem do sieci MEC, wykonanie instalacji c.w.u.; modernizację systemów oświetleniowych na energooszczędne.

Zadanie jest realizowane z pozyskanych funduszy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  Jessica 2 – pożyczki na realizację projektu inwestycyjnego z elementami studium wykonalności. Wartość zadania  pn. ?Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobie komunalnym Gminy?  wynosi 2 095 530 zł i jest realizowana w ramach poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Wykonawcą robót jest firma Thermbaum Polska sp. z o.o. Sp.K. Piła

pila.pl