2402 głosy za podziałem powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego

Najnowsze Polityka Trzcianka Wydarzenia

TRZCIANKA. Znane są już wyniki konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami gminy Trzcianka na temat utworzenia dwóch odrębnych  powiatów: powiatu trzcianeckiego i powiatu czarnkowskiego. 2402 osoby opowiedziały się za takim właśnie podziałem,  17 było przeciwnych.

(Red.)
 Źródło: trzcianka.pl