288 milionów na drogi samorządowe w Wielkopolsce

Inwestycje Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Fundusz Dróg Samorządowych rozdzielony. Wielkopolska na blisko 200 zadań (56 powiatowych i 131 gminnych), otrzymała 288 mln zł rządowego dofinansowania, w tym ponad 61,5mln zł stricte na drogi w północnej części województwa. Informację tę przekazał podczas środowego briefingu poseł Marcin Porzucek. W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczył również wicestarosta Arkadiusz Kubich.

 

Bardzo się cieszę, że po raz kolejny beneficjentami tych środków są samorządy z północnej Wielkopolski – podkreśli poseł Marcin Porzucek.

Wśród inwestycji drogowych w powiecie pilskim, które otrzymają dofinansowanie są m. in. remonty drogi powiatowej  Zawada ? Piła, ulicy  Parkowej w Wyrzysku (1, 1mln zł),  ulicy Kościuszki w Białośliwiu (ponad 1mln zł) oraz ulicy Lutyckiej w Pile (ponad 1mln zł).

Remont tej ostatniej, o który od długiego czasu zabiegali m.in. mieszkańcy Podlasia – jak zaznaczył  poseł Porzucek – powinien rozpocząć się już jesienią tego roku.

Myślę, że najpóźniej na wiosnę ta droga będzie gotowa. Jej obecny stan – zarówno jezdni jak i chodników – jest fatalny.

Przekonała się o tym pani Aleksandra, która w tym roku na Lutyckiej złamała nogę. Trzy tygodnie spędziła w szpitalu, kolejne 2,5 miesiąca chodziła z nogą w gipsie. A gdy upomniała się u ubezpieczyciela o odszkodowanie,  otrzymała odpowiedź odmowną. Marcin Porzucek obiecał przyjrzeć się tej sprawie.

Dalszego remontu doczeka się również droga powiatowa  z Piły do Zawady.

W latach 2016-18 budowaliśmy ją ze środków własnych, teraz będziemy przebudowywać jej kolejny odcinek – mówi wicestarosta Arkadiusz Kubich. – Przy tej okazji chciałbym zaapelować do pana prezydenta Piotra Głowskiego o przebudowę ulicy Kamiennej. Co prawda posiada ona status drogi powiatowej, ale zgodnie z porozumieniem z 2007 roku,  drogi powiatowe na terenie Piły zostały oddane w zarząd prezydentowi miasta, który przejął obowiązki inwestora. Powiat rocznie na ten cel przekazuje 2 mln złotych.

Przebudowa drogi z Piły do Zawady obejmie dwukilometrowy odcinek. Koszt tej inwestycji wyniesie 2,6mln zł, z czego 1,6mln stanowić będzie dofinansowanie.

Dodajmy jeszcze, że w wyniku rozdziału Funduszu Dróg Samorządowych powiat pilski otrzymał 8mln zł, wągrowiecki – 16,  złotowski – 22, chodzieski 5 i czarnkowsko-trzcianecki – 10mln złotych.

 (Red.)

 Fot. Agnieszka Norkowska