4 miliony na unowocześnienie szkół

Najnowsze Piła Wydarzenia

Powiat Pilski pozyskał blisko 4 mln zł ze środków unijnych na unowocześnienie szkół średnich o profilu zawodowym oraz na szkolenia i kursy dla uczniów i nauczycieli.   

Na dodatkowe fundusze w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zostało złożonych siedem wniosków. Aż sześć z nich otrzymało pozytywną ocenę, co jest rekordem w skali Wielkopolski. Wkład własny powiatu wyniesie niespełna 19 tysięcy złotych, co stanowi tylko pół procenta wartości dofinansowania.

Pracownie zmienią się nie do poznania
W sumie zmodernizowanych zostanie 29 pracowni szkolnych. Najwięcej, bo aż 14 znajdzie się w Zespole Szkół Budowlanych w Pile.
-Naszą intencją jest to, by uczniowie już w szkole mogli zacząć praktyczną naukę zawodu. Chcemy iść w tym kierunku i obecne starania właśnie są na to skierowane. Dlatego tak nas cieszy możliwość zmodernizowania aż tylu pracowni ? mówi starosta pilski Eligiusz Komarowski.

Prawie 1000 osób zyska wsparcie
Ze środków skorzysta 916 uczniów i 52 nauczycieli, którzy w ramach projektu będą mogli wybrać z 65 rodzajów szkoleń, kursów i studiów podyplomowych.
-Dzięki tym środków skorzysta nasza młodzież,  polepszy się nasza baza oświatowa, skorzystają z nich również nauczyciele. Na dokształcanie  nauczycieli, które obejmie również studia podyplomowe, planujemy przeznaczyć 200 tysięcy złotych ? zauważa starosta.

Kursy prawa jazdy za darmo 
To właśnie młodzież będzie największym beneficjentem tych środków. Pełna kwota przekazana na kursy i staże  wyniesie 1 mln 700 tysięcy złotych. Najbardziej atrakcyjną formą wsparcia dla uczniów jest sfinansowanie kursu na prawo jazdy.
Program zaczyna się już w marcu. Uczniowie w pełni skorzystają z odnowionych pracowni już w nowym roku szkolnym.  Więcej o korzyściach płynących z realizacji unijnego programu młodzież oraz ich rodzice mogą się dowiedzieć na Pilskich Targach Edukacyjnych.

Szkoły uczestniczące w projektach:
Zespół Szkół Budowlanych w Pile
Zespół Szkół technicznych w Pile
Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku
Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile
Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile

Powiat Pilski