40 laptopów trafi do trzcianeckich szkół

Najnowsze Trzcianka Wydarzenia
TRZCIANKA. 40 laptopów, niezbędnych w okresie nauki zdalnej, trafi do szkół w mieście i gminie Trzcianka. Zakup komputerów był możliwy dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w wysokości 80 tys. zł z programu Ministerstwa Cyfryzacji ?Zdalna Szkoła?.
Pozyskane środki w 100% pokrywają finansowanie sprzętu. Zakupiony sprzęt Urząd Miejski Trzcianki przekaże do szkół podstawowych z terenu miasta
(20 sztuk) i gminy (20 sztuk):
7 sztuk zostanie przekazanych do Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 3 w Trzciance,
po 6 sztuk trafi do Szkoły Podstawowej w Białej, w Łomnicy oraz w Siedlisku,
5 sztuk otrzyma Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzciance,
po 1 sztuce Urząd przekaże do Szkoły Podstawowej w Przyłękach, w Rychliku oraz Katolickiej Szkoły Podstawowej.
Następnie dyrektorzy placówek wypożyczą komputery najbardziej potrzebującym uczniom lub nauczycielom, aby umożliwić im realizację podstawy programowej poza szkołą.
Zakup laptopów sfinansowany został w ramach realizacji projektu pn. ?Zdalna Szkoła ? wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego? współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020.
Dawid Czyż
 UM Trzcianka