Historia Złotowa piórem profesora Zdrenki

Kultura Najnowsze Wydarzenia Złotów

ZŁOTÓW. W Muzeum Ziemi Złotowskiej można nabyć najnowszą publikację prof. Joachima Zdrenki: “Złotów 1370-2020. 650-lecie miasta”.

W książce, która ukazuje się z okazji jubileuszu 650-lecia miasta Złotowa, ujęte zostały dzieje regionu i miasta od czasów najdawniejszych aż do dziś. Przyjęta forma prezentacji ma wszystkim – bardziej lub mniej – zorientowanym w przeszłości regionu i miasta umożliwić szybkie dotarcie do poszukiwanego tematu. Stąd część pierwsza zawiera narracyjnie przedstawiony przebieg dziejów od starożytności do współczesności, zaś część druga składa się z haseł w formie encyklopedycznej ujmujących wszystkie najważniejsze dziedziny życia miasta – poczynając od instytucji państwowych i miejskich oraz zakładów produkcyjnych, handlowych, rzemieślniczych, usługowych, szkół, organizacji, stowarzyszeń itd., a kończąc na osobach zasłużonych (lub też nie), które odegrały znaczącą rolę w życiu miasta. Przy tym uwzględnieni zostali również złotowianie, których osiągnięciami zawodowymi o skali krajowej i europejskiej miasto może się szczycić. Dwujęzyczne odnośniki umożliwiają poruszanie się po materiale osobom nieznającym języka polskiego. Całość jest ilustrowana ponad 760 zdjęciami, widokówkami, reklamami, tabelami, wykazami, planami i innymi artefaktami związanymi z przeszłością Złotowa. Ich zadaniem jest ukazanie bogatej, jakże pięknej i skomplikowanej przeszłości miasta. Prezentowana książka ma nie tylko przybliżyć mieszkańcom przeszłość ich rodzinnego grodu, ale również pobudzić ich do refleksji nad przyszłością miasta – czytamy na Facebooku Muzeum Ziemi Złotowskiej.

Zapraszamy do lektury.

(Red.)

Fot. MZZ