500 plus w 2023 roku. Nie przegap terminu na nowy wniosek i sprawdź czy uwzględnić je w PIT

Najnowsze Regiony Wydarzenia

Od 1 lutego 2023 roku będzie można składać wnioski o wypłatę świadczenia 500+ na dziecko na nowy okres rozliczeniowy. Wniosek należy złożyć do 30 kwietnia 2023 roku aby zachować ciągłość wypłaty dotychczasowych świadczeń, które ZUS przyznał do maja 2023 roku. Składając wniosek o świadczenie trzeba pamiętać o ważnych terminach. Warto też zapoznać się z informacjami dotyczącymi świadczenia.  Jak złożyć wniosek? Czy można otrzymać świadczenie na nowonarodzone dziecko w trakcie trwania programu? Czy 500plus jest opodatkowane? Czy trzeba uwzględnić je w pit?

500+ na nowy okres rozliczeniowy – ważne terminy

Nowy okres świadczeniowy  programu „Rodzina 500+” rozpocznie się 1 czerwca 2023 roku stąd rodzice którzy chcą zachować ciągłość wypłat świadczenia powinni złożyć wniosek do końca kwietnia 2023 roku.  Złożenie wniosku do końca czerwca 2023 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie przekazane z wyrównaniem od 1 czerwca 2023 r. Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2023 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Świadczenie 500+ jest zwolnione  z podatku dochodowego a więc rodzice czy opiekunowie nie uwzględniają jego wypłat w rozliczeniu rocznym. Pieniądze wypłacane przez ZUS w 2022 roku w ramach programu Rodzina 500+ nie wpływają na  wysokość podatku do zapłaty. Nie są ujmowane w rozliczeniu rocznym rodziców, ZUS nie przekazuje też żadnych dokumentów rozliczeniowych dotyczących jego wypłaty fiskusowi.

Wniosek o świadczenie 500+ w 2023 roku

Świadczenie z programu 500+ przysługuje na każde dziecko w wieku do ukończenia przez nie 18 roku życia. Wniosek o jego przyznanie mogą złożyć:

1)      rodzice (matka lub ojciec) oraz

2)      opiekun faktyczny (tj. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), jeśli dziecko wspólnie z nimi zamieszkuje i pozostaje na ich utrzymaniu.

3)      opiekunowie prawni dziecka oraz

4)     dyrektor domu pomocy społecznej.

5)    osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, dyrektorzy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

Jak wnioskować o świadczenie 500+

Aktualnie wniosek o świadczenie wychowawcze jest elektroniczny. Można go złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Natomiast rodzice, którzy mają PESEL, mogą także przesłać wniosek do ZUS przez portal Empatia lub swój bank albo za pomocą aplikacji mZUS. Pieniądze wypłacane przez ZUS w ramach programu przekazywane są wyłącznie na rachunki bankowe.

Termin na złożenie wniosku  o 500+ dla nowonarodzonego dziecka

W przypadku dziecka nowonarodzonego wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia porodu. Zachowanie tego terminu gwarantuje przyznanie i wypłatę świadczeń z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Rodzic który nie dotrzyma wskazanego terminu otrzyma świadczenie od miesiąca w którym złożył wniosek.

Narodziny dziecka w trakcie starego okresu wypłaty świadczenia 500+

W sytuacji kiedy dziecko urodziło się przed 1 czerwca 2023 roku rodzice powinni złożyć dwa wnioski o jego wypłatę. Wniosek o przyznanie świadczenia z okresu wypłat na lata 2022/2023 oraz nowy wniosek o świadczenie przysługujące od 1 czerwca 2023 roku.

Termin wypłaty świadczenia 500+

Świadczenie z programu jest wypłacane w terminie dwóch miesięcy od złożenia dokumentów.

W 2023 roku ZUS wypłaca świadczenia w następujących terminach:

  • od 1 do 31 stycznia 2023 r. – wypłaty środków dla osób, które złożyły wniosek w listopadzie 2022 r.,
  • od 1 do 28 lutego 2023 r. – wypłaty środków dla osób, które złożyły wniosek w grudniu 2022 r.,
  • od 1 do 31 marca 2023 r. – wypłaty środków dla osób, które złożyły wniosek w styczniu 2023 r.,
  • od 1 do 30 kwietnia 2023 r. – wypłaty środków dla osób, które złożyły wniosek w lutym 2023 r.,
  • od 1 do 31 maja 2023 r. – wypłaty środków dla osób, które złożyły wniosek w marcu 2023 r.

Dodatkowo  każdemu świadczeniobiorcy jest przypisany indywidualny dzień miesiąca, w którym przelewane są pieniądze. ZUS przekazuje wypłaty w 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18,20 oraz 22 dzień miesiąca.

Jak sprawdzić kiedy świadczenie 500+ zostanie wypłacone?

Na PUE ZUS rodzice z łatwością mogą sprawdzić kiedy świadczenie zostanie wypłacone. Wystarczy zalogować się na PUE ZUS, następnie wybrać zakładkę Świadczeniobiorca, kolejno zaznaczyć po lewej stronie pole 500 plus wnioski i świadczenia.  Następnie wybrać szczegóły wniosku. Wówczas pokaże się dzień wypłaty 500 plus.

pit.pl