W Zakrzewie przyłączyli się do bicia rekordu w resuscytacji

Najnowsze Wydarzenia Złotów

ZAKRZEWO. Wczoraj w całej Polsce – także w hali widowiskowo-sportowej w Zakrzewie – odbyło się wspólne bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo?oddechowej przez jak największą ilość osób. W Zakrzewskiej szkole z rekordem zmierzyło się 180 osób. Nad  prawidłowym przebiegiem  akcji  czuwali druhowie z Zakrzewa, Głomska i OSP Kujan oraz nauczyciele.

W ubiegłym roku w całym kraju w biciu rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo ? oddechowej  wzięło udział 85 100 uczestników.

Pomysłodawcą akcji jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Już od sześciu lat, w trakcie Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca, mieszkańcy Zakrzewa przyłączają się do wspólnego bicia rekordu.  Celem akcji jest wspólne promowanie nauki pierwszej pomocy w całej Polsce.

Fot.: Andrzej Ławniczak
(WM), OSP Zakrzewo