Coraz więcej ulicy Górnej w Starej Łubiance

Najnowsze Piła Wydarzenia
STARA ŁUBIANKA. Trwają prace przy przebudowie ul. Górnej w Starej Łubiance.

Wykonawca zakończył niezbędne prace pomiarowe i rozbiórki. Kolejnym etapem jest profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz wykonywanie podbudowy. Po ustawieniu krawężników pojawił się zarys nowej drogi.

Prace przebiegają zgodnie z ustalonym harmonogramem i potrwają do połowy grudnia 2018 roku – czytamy na stronie interetowej Urzędu Gminy w Szydłowie.

(WM)
Fot. UG Szydłowo