617 tys. zł na remont drogi w Starej Wiśniewce

Biznes Inwestycje Najnowsze Polityka Wydarzenia Złotów
Zastępca Wójta Gminy Zakrzewo Dorota Murach oraz skarbnik Damian Czajka podpisali umowę z Wojewodą Wielkopolskim Michałem Zielińskim. Jej przedmiotem jest dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w Starej Wiśniewce.
Spotkanie samorządowców z północnej części województwa z Wojewodą Wielkopolskim odbyło się w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku. Jego najważniejszym punktem było podpisanie umów na dofinansowanie zadań zakwalifikowanych do wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Gminie Zakrzewo w ramach naboru udało się pozyskać kwotę 616 985,00 zł na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Wiśniewka wraz z budową kanalizacji deszczowej.
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD) to program wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, którego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.