Nowoczesna biblioteka

Edukacja Inwestycje Najnowsze Złotów
Biblioteka Publiczna w Zakrzewie bierze udział w projekcie podnoszącym kompetencje cyfrowe LIGA aSzkoła. Dzięki temu zyska zarówno uczestnicząca w nim młodzież, jak i sama placówka, która otrzyma wartościowy sprzęt komputerowy.
Głównym celem projektów Liga eSzkoła jest podniesienie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży  w wieku od 10 do 18 lat, jak również kwalifikacji pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury. Przed rozpoczęciem realizacji projektu Dominika Werbolewska przeszła przez specjalistyczne certyfikowane szkolenia, które pozwalają na prowadzenie zajęć e-Citizen ECDL oraz szkoleń przygotowujących dzieci młodzież do warsztatów robotyki z LEGO Spike Prime.
Głównym celem zajęć w ramach LIGI eSzkoła jest wdrożenie w szkołach i placówkach oświatowych inteligentnych pomocy dydaktycznych, jak również nauka przez zabawę w ramach zajęć pozalekcyjnych. W ramach projektu obowiązkowe jest przeprowadzenie 15 dwugodzinnych spotkań w  dwóch cyklach szkoleniowych w grupach ośmioosobowych.
Dzięki udziałowi w projekcie Biblioteka Publiczna w Zakrzewie została doposażona w kompletne laboratoria kodowania w oparciu o programowalne zestawy klocków LEGO w których skład wchodzą dwa zestawy LEGO SPIKE Prime, dwa komputery – notebooki oraz dwa tablety. Sprzęt ten przejdzie na własność instytucji po zakończeniu projektu.  Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
  • źródło: https://zakrzewo.org.pl/