80. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Najnowsze Regiony Złotów

LIPKA. 2 września 2019 r. w Lipce, odbyły się uroczystości upamiętniające 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Przybyłych gości i delegacje przywitał Wójt Gminy Lipka Przemysław Kurdzieko. W przemówieniu Wójt odniósł się do wydarzeń, które miały miejsce 80 lat temu, a także do roli Polaków podczas 6 letniej wojny, z których możemy być bardzo dumni.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lipce przygotowali program artystyczny, którym uświetnili dzisiejsze uroczystości.

Następnie przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Wolności, oddając hołd bohaterom walk o wolność i niezawisłość Polski.

Po uroczystościach delegacja Urzędu Gminy w Lipce udała się do Gminnego Domu Kultury, gdzie obejrzała wystawę fotograficzną zatytułowaną ?II Wojna Światowa w obiektywie?, następnie delegacja złożyła kwiaty pod pomnikiem, który przypomina nam u istniejącym w czasie wojny hitlerowskim obozie przejściowym dla internowanych.

Foto: Urząd Gminy w Lipce

( Red.)