Pięknie czytali

Kultura Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. 26 marca br. w pilskim Biurze Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych odbył się 1. Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania Tekstów Pisanych Prozą, który adresowany był do szkół podstawowych, gimnazjów i ponadpodstawowych z powiatu pilskiego.

Etap finałowy(międzyszkolny), który odbył się w BWAiUP poprzedził etap wewnątrzszkolny. Ten został przeprowadzony w każdej ze szkół biorących udział w konkursie.  Miał on za zadanie wyłonić w drodze eliminacji dwóch uczniów. Konkurs pozwolił uczestnikom rozwinąć skrzydła przez to, że czytane teksty  dotyczyły dowolnego tematu, związanego z zainteresowaniami ucznia oraz utożsamiały wartości jakimi kierują się w życiu.

Czytane teksty miały charakter literacki pisany prozą jak również przybierały format tekstu dziennikarskiego. Każdy z uczestników biorących udział musiał być przygotowany do głośnego czytania tekstu o objętości nie większej niż format A4, a wskazany czas prezentacji nie mógł przekroczyć 1,5 minuty.

A teraz wyniki konkursu :

W kategorii szkoły podstawowe i gimnazjalne :

I miejsce – Aleksandra Leniec ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Pile

II miejsce – Maria Krauze ze Szkoły Podstawowej w Białośliwiu

III miejsce – Zuzanna Basta ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Ujskiej

 

W kategorii szkoły ponadpodstawowe :

I miejsce – Anna Filip z Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile

II miejsce – Marta Lewicka z Zespołu Szkół w Łobżenicy

III miejsce – Kacper Pikulik z Zespołu Szkół Technicznych w Pile

Dodatkowo wyróżniona został  Oliwia Duszara ze SP nr 11 w Pile, która otrzymała nagrodę publiczności.

Ciekawym punktem uroczystości był koncert duetu  Romualda Andrzejewskiego oraz Jolanty Ciecharowskiej. Pan Romuald jest muzykiem, pianistą, który akompaniował m.in.: Urszuli Sipińskiej czy Michałowi Bajorowi. Pani Jolanta zajmuje się m.in. malarstwem, rzeźbą, grafiką, komponowaniem muzyki do wierszy swojego autorstwa oraz polskich poetów.

Wszyscy uczestnicy poddani byli merytorycznej ocenie przez jury, które uosabiało artystycznego ducha , ale nie brakowało również specjalistów od posługiwania się naszym językiem ojczystym.

 

Członkowie jury :

Jolanta Ciecharowska – przewodnicząca jury,

Ewelina Wyrzykowska – reżyser Teatru TAK ! oraz Młodzieżowego Teatru Wirtualnego,

Ewa Magoń – kustosz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile,

Jagoda Bartz – nauczycielka języka polskiego i wiedzy o kulturze w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile.

Zapytaliśmy osoby odpowiedzialne za koordynację konkursu, co było nadrzędnym celem organizując takiego rodzaju przedsięwzięcie

-Uważam, że taka forma aktywizacji młodzieży realizuje cele w zakresie wychowania oraz zadań edukacyjnych – mówi Jagoda Bartz.

-Uwrażliwienie na piękno mowy ojczystej, wspomaganie kultury językowej, wzmacnianie wiary ucznia w swoje możliwości, promowanie czytelnictwa, to tylko mała próbka możliwości, jakie niesie za sobą taka forma edukacyjna – dodaje Anna Kucharska.

Organizatorem konkursu był Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile i Stowarzyszenie Teatralna,  a honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Starosta Pilski Eligiusz Komarowski.

  Mateusz Kociński