Na osiedlu Górnym powstanie składowisko (magazyn) odpadów? Złóż uwagi lub protest

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Czy w Pile, w bliskim sąsiedztwie budynków mieszkalnych na Osiedlu Górne powstanie składowisko odpadów (magazyn)? Zgodnie z oficjalnymi informacjami zawartymi na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Pile, taki właśnie jest plan inwestora. 

 

 Podczas piątkowej konferencji prasowej: Starosta Pilski Eligiusz Komarowski z  mieszkańcami osiedla Górne

“W zaznaczonym na mapie miejscu – czytamy na facebookowym profilu Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego – planuje się realizację inwestycji polegającej na zbieraniu, przeładunku i przetwarzania odpadów w Pile przy ulicy Długosza. Inwestor zgodnie z wnioskiem chce magazynować około 108 500 ton odpadów rocznie, co daje dziennie średnio 22 tiry z odpadami. Co więcej we wniosku podano, iż masa odpadów przewidzianych do przetwarzania w skali roku to aż 83 000 ton. Składowane i przetwarzane mają być m.in.: elastomery, plastomery, odpady komunalne, tekstylia, tworzywa sztuczne i guma, tkaniny impregnowane oraz odpady kory”. 

W ostatnich miesiącach – zauważył starosta – nagminne stają się pożary składowisk. Oprócz potencjalnego zagrożenia pożarami będą występowały także procesy gnilne odpadów komunalnych. Teraz inwestor czeka na wydanie stosownej decyzji Prezydenta Miasta Piły. 

Zaniepokojeni mieszkańcy i przedsiębiorcy zwrócili się do mnie z prośbą o pomoc. Dlatego dziś podczas spotkania z dziennikarzami zaapelowałem do Prezydenta Miasta Piły (który zgodnie ze swoimi kompetencjami proceduje to postępowanie), aby w sposób szczególny przypatrzył się tej inwestycji. Ponadto, aby w sposób nie budzący najmniejszych wątpliwości, przekazał mieszkańcom informację o skutkach ewentualnego uruchomienia takiego składowiska czy magazynu odpadów. Oczywiście, tego typu inwestycje są potrzebne, jednak w mojej ocenie powinny one znajdować się z dala od życia mieszkańców i ich rodzin – komentuje na swoim facebookowym profilu Eligiusz Komarowski. –Uważam, że w tej sprawie władze miasta ze znacznie większym zaangażowaniem powinny komunikować się z mieszkańcami, chociażby w formule konsultacji społecznych, tak jak odbywało się to w przypadku jednej inwestycji oddalonej kilkadziesiąt kilometrów od Gminy Piła. Wówczas mój apel byłby zbędny.  Jeżeli chcą Państwo zgłosić wniosek lub uwagi do wyżej przedstawionego postępowania, należy to zrobić do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Piły (Pl. Staszica 10, pok. 320) do dnia 30 marca br. Warto je wysłać także na adres e-mail wydziału wsl@um.pila.pl oraz do wiadomości włodarza Gminy Piła prezydent@um.pila.pl.  Aczkolwiek w mojej ocenie wnioski mieszkańców po tej dacie winny być uwzględnione. Oczywiście, ja już dziś, złożę własne uwagi i zastrzeżenia do tego postępowania.

Starosta zapewnia, że o postępach w tej sprawie będzie na bieżąco informował mieszkańców Piły.
Szczegóły planowanej inwestycji, w tym raport oraz informację Prezydenta Miasta Piły dostępne są pod adresem: 

http://bip.pila.pl/content.php?cms_id=7063