Dogadali się w sprawie remontu dróg

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Gmina Piła i Starostwo Powiatowe w Pile uzgodnili treść porozumienia i zakres inwestycji na drogach powiatowych, na których remonty powiat przekaże 1 mln złotych.

Będą to:

  • „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych zlokalizowanym na ul. Śniadeckich w Pile na wysokości Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej”.
  • „Przebudowa chodnika przy ul. Ludowej w Pile od ronda do ul. Wawelskiej”.
  • „Przebudowa chodników przy ul. Medycznej w Pile – jednostronnie”.
  • „Przebudowa ul. Wyspiańskiego w Pile na odcinku od ul. Wyszyńskiego w kierunku ul. Słowackiego”.
  • „Korekta dokumentacji technicznej przebudowy ul. Kamiennej”.

Konferencja prasowa prezydenta Piotra Głowskiego z Zarządem Dróg i Zieleni

 Źródło: pila.pl