Wyremontowany ołtarz posłuży parafianom i księżom przez długie lata

Najnowsze Piła Regiony

SZYDŁOWO. W dniu wczorajszym wójt Szydłowa p.Tobiasz Wiesiołek  podpisał umowę, na mocy której Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Łubiance otrzymał dotację w kwocie 65 000 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich związanych z odnowieniem ołtarza głównego w tymże kościele parafialnym.

Należy wspomnieć, iż ołtarz ten jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.

Jesteśmy przekonani, że wyremontowany ołtarz posłuży parafianom i księżom przez długie lata.

 

 

( Red. )