Tak było na Święcie Policji w Pile

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. W Młodzieżowym Domu Kultury w Pile 12 lipca 2019 r. miała miejsce uroczysta gala z okazji Święta Policji. Było to święto szczególne, gdyż w tym roku świętujemy 100. rocznicę Powstania Policji Państwowej. Za trud włożony w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom naszego regionu policjanci odebrali odznaczenia i awanse na wyższe stopnie i stanowiska. Zostały również wręczone medale za zasługi na rzecz NSZZ Policjantów oraz Wielkopolskiej Policji, oraz wyróżnienia dla pracowników cywilnych. W obchodach święta uczestniczyli m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele sejmiku wojewódzkiego, samorządowcy z całego powiatu pilskiego, przedstawiciele instytucji państwowych, środowisk mundurowych, naukowych i stowarzyszeń.

Była to kolejna okazja, by podziękować policjantom i pracownikom pilskiej Policji za ich służbę i zaangażowanie. Na wydarzenie przybyli zaproszeni goście, w tym parlamentarzyści, przedstawiciele sejmiku wojewódzkiego, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Rafał Pawłowski, samorządowcy z całego powiatu pilskiego ze Starostą Eligiuszem Komarowskim na czele, przedstawiciele innych służb mundurowych, instytucji państwowych, organizacji związkowych, społecznych, stowarzyszeń oraz duchownych.

Podczas przemówienia Komendant Powiatowy Policji w Pile insp. Sebastian Cichocki zwrócił się do obecnych na uroczystości z podziękowaniami zarówno do funkcjonariuszy policji jak i pracowników cywilnych za ich wysiłek, zaangażowanie w realizację obowiązków służbowych, za aktywne uczestnictwo w misji pomagania innym oraz za szereg osiągnięć i budowanie właściwego wizerunku policji. Komendant podziękował również wszystkim podmiotom i osobom, które wpierają policję w działaniach na rzecz utrzymania właściwego poziomu bezpieczeństwa w powiecie pilskim.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście – Starosta Pilski Eligiusz Komarowski, Zastępca Prezydenta Miasta Piły Krzysztof Szewc, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP woj. wielkopolskiego podinsp. Andrzej Szary oraz odczytany został list gratulacyjny Przewodniczącego parlamentarnego Zespołu ds. Policji – Grzegorza Piechowiaka, w którym zaakcentowano budowę nowej siedziby komendy zaplanowanej na jesień tego roku. Wszystkie osoby dziękowały policjantom i pracownikom cywilnym za ofiarną i pełną zaangażowania pracę na rzecz społeczeństwa. W przemówieniach komendanta oraz pozostałych wymienionych osób znalazły się również życzenia zdrowia, satysfakcji, wytrwałości i bezpiecznych powrotów do domu.

Pilscy policjanci decyzją podinsp. Andrzeja Szarego przewodniczącego ZW NSZZZ Policjantów otrzymali odznaczenia za zasługi na rzecz NSZZ Policjantów oraz Wielkopolskiej Policji. W dalszej części Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Rafał Pawłowski oraz Komendant Powiatowy Policji w Pile insp. Sebastian Cichocki wręczyli akty mianowania na wyższe stopnie i stanowiska służbowe. Za nieocenioną pomoc policjantom i trud włożony w codzienne funkcjonowanie naszej jednostki wyróżnienia otrzymali także pracownicy cywilni.

Serdeczne słowa podziękowania oraz bukiet kwiatów na ręce Pana Komendanta Powiatowego Policji w Pile insp. Sebastiana Cichockiego złożyli zgromadzeni goście oraz delegacja nagrodzonych, awansowanych policjantów i pracowników cywilnych.

Zwieńczeniem uroczystości był specjalnie przygotowany na tą okoliczność film obrazujący pracę pilskiej Policji oraz występy wokalne młodych pilskich artystów z Młodzieżowego Domu Kultury “ISKRA”.

Wszystkim gościom bardzo dziękujemy za przybycie.

Sierż. sztab. Jędrzej Panglisz

Fot. KPP Piła