UWAGA pacjenci Poradni “PULS” w Pile!

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. W związku ze zgłoszeniem przez Niepubliczny Zespół Poradni Specjalistycznych „PULS” w Pile (podmiot świadczący usługi w ramach umowy z NFZ), przerwy w realizowaniu świadczeń w sześciu poradniach specjalistycznych:  dermatologicznej, okulistycznej, ginekologiczno – położniczej, neurologicznej  oraz chirurgii onkologicznej i chirurgii dziecięcej,
Wielkopolski Oddział funduszu podaje listę placówek, które realizują świadczenia w tym zakresie usług medycznych.

Lista placówek tutaj: http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/14241/

powiat.pila.pl