Stypendia dla prymusów od premiera Mateusza Morawieckiego

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. W piątek, 13 grudnia, w I LO im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pile odbyła się uroczystość wręczenia prymusom szkół średnich stypendiów Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Wyróżnionych zostało 45 najlepszych uczniów z pięciu powiatów północnej Wielkopolski, w tym 11 uczniów z powiatu pilskiego.

Stypendia wręczył Zbigniew Talaga, Wicekurator Oświaty w Poznaniu, a wszystkim wyróżnionym uczniom, doskonałych wyników w nauce pogratulował Arkadiusz Kubich, Wicestarosta Pilski. Wraz z Marią Bratkowską, etatowym członkiem Zarządu Powiatu w Pile wręczył również stypendystom upominki z materiałami promującymi Powiat Pilski.
W uroczystości uczestniczyła także m.in. Łucja Zielińska, dyrektor Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Pile, radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Wykaz stypendystów ze szkół prowadzonych przez Powiat  Pilski.

  1. Anastazja Borisławska I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w  Pile
  2. Aleksandra Marcinkowska Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile
  3. Agata Kędzior II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile
  4. Igor Jakub Rumiński Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych w Pile
  5. Patryk Konopa III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile
  6. Jakub Borczyk Technikum nr 2 w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile
  7.  Monika Jęchorek Technikum nr 4 w Zespole Szkół Budowlanych w Pile
  8. Kamil Jan Brzeziński Technikum nr 3 w Pile w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile
  9. Nikodem Czyż Technikum nr 5 w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile
  10. Aleksandra Płaczek Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku

 

Powiat Pilski