Podstacja pogotowia ratunkowego w Jastrowiu zmieni lokum

Najnowsze Wydarzenia Złotów

JASTROWIE. 15 stycznia w gabinecie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie Piotra Wojtiuka, przy udziale Starosty Złotowskiego Ryszarda Goławskiego, dyrektora Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie Joanny Harbuzińskiej-Turek, radnego Rady Powiatu Złotowskiego Ryszarda Króla i zastępcy burmistrza Agnieszki Głyżewskiej-Klofik dyskutowano na temat nowej lokalizacji dla podstacji pogotowia ratunkowego w Jastrowiu.

Jej uzgodnienie jest konieczne, bowiem budynek, w którym obecnie funkcjonuje podstacja zmieni swoje przeznaczenie. Władze Jastrowia planują uruchomić w nim miejski żłobek.

Podczas środowych rozmów wskazano kilka propozycji lokalowych, jednak wybór konkretnej z nich uzależniony został od wizji w terenie.

Przypomnijmy, karetkę dotychczas stacjonującą w Jastrowiu zastąpi nowa. Na jej zakup udało się uzyskać dofinansowanie z ogólnopolskiego „Programu wymiany ambulansów”. Co ważne, ambulans trzeba będzie doposażyć w niezbędny sprzęt specjalistyczny.

 Źródło: Powiat Złotowski (FB)