Pomoc żywnościowa: zwróć się o skierowanie do MOPS

Najnowsze Wydarzenia

PIŁA. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile informuje, że rozpoczął wydawanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc w formie żywności mogą otrzymać osoby, których miesięczny dochód nie przekracza:

  • 1402 zł- w przypadku osoby samotnie gospodarującej
  • 1056 zł- na osobę w rodzinie.

Osoby spełniające kryteria i zainteresowane tą formą pomocy mogą zgłaszać się do MOPS w Pile, ul. Kwiatowa 5, w godz. 7:30 -9:30, 15:00-15:30, w celu otrzymania skierowania.

Dystrybucję produktów realizować będzie Stowarzyszenie PRO-SENIOR (na terenie Pilskiego Banku Żywności w Pile, ul. Motylewska 24).

(MOPS)