Kolejny cofnięty licznik

Na sygnale Najnowsze Wydarzenia Złotów

ZŁOTÓW. Przypominamy, że od 25 maja 2019 roku zgodnie z nowelizacją kodeksu karnego, cofanie liczników w samochodach czy motocyklach to przestępstwo zagrożone karą nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Z kolei od 1 stycznia 2020 roku dzięki nowelizacji rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego, policjanci spisują stan licznika w kontrolowanych pojazdach, a odczytane wskazania drogomierza są przesyłane do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego złotowskiej jednostki, 17 lutego 2020 roku, w miejscowości Zakrzewo na ul. Domańskiego zatrzymali do kontroli drogowej samochód dostawczy marki Fiat Ducato. Mundurowi działając w ramach nowych uprawnień sprawdzili także aktualny stan drogomierza. Okazało się, że istniała rażąca rozbieżność co do stanu faktycznego przebytych kilometrów. Nie zgadzał się odczyt przebytych kilometrów na liczniku, z wpisem, który widniał w zaświadczeniu o badaniu technicznym pojazdu. W chwili kontroli odczyt drogomierza fiata wskazywał 130 tysięcy kilometrów, natomiast wpis z badania technicznego, które przeprowadzono w kwietniu 2019 roku wskazywał, że pojazd ma przebytych ponad 396 tysięcy kilometrów.

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego złotowskiej komendy wyjaśniają teraz jak doszło do takiej rozbieżności wskazań licznika i kto jest za to odpowiedzialny.

Przypominamy treść art. 306a. Kodeksu Karnego § 1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w § 1. § 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jeśli chcemy sprawdzić stan licznika pojazdu z ostatniego badania technicznego to sprawdzenie danych o pojazdach, których jest się właścicielem lub posiadaczem umożliwia usługa “Mój Pojazd”: https://obywatel.gov.pl/kierowcy-i-pojazdy/moj-pojazd

Można też uzyskać informacje o innym pojeździe. Dzięki usłudze Historia Pojazdu bezpłatnie można sprawdzić dane pojazdów, które nie należą do sprawdzającego. Jeżeli masz zamiar kupić używany pojazd albo potwierdzić informacje, które podaje ci jego właściciel – skorzystaj z tej usługi online: https://obywatel.gov.pl/kierowcy-i-pojazdy/sprawdz-historie-pojazdu

W lutym usługa “Mój Pojazd” zostanie wzbogacona o informacje dotyczące wymiany licznika. Znajdzie się w niej data i przyczyna wymiany, a także wskazanie po wymianie. W usłudze “Historia Pojazdu” także pojawią się informacje o wymianie drogomierza.

Dla przypomnienia, w skrócie:

  • począwszy od 1 stycznia 2020 r. właściciel pojazdu będzie uprawniony do dokonania wymiany licznika przebiegu wyłącznie w przypadku jego niesprawnego działania — wyłącznie na element sprawny i przeznaczony do danego modelu (art. 81a pord);

art. 81a ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 870)
Wymiana drogomierza jest dopuszczalna, gdy drogomierz nie odmierza przebiegu pojazdu w sytuacji, w której ze względu na przeznaczenie drogomierza powinien ten przebieg odmierzać lub gdy jest konieczna wymiana elementu pojazdu, z którym drogomierz jest nierozerwalnie związany. Wymiana drogomierza może nastąpić tylko na drogomierz sprawny i właściwy dla danego typu pojazdu.

  • każda wymiana drogomierza — w pojeździe, pojeździe wolnobieżnym (także wchodzącym w skład kolejki turystycznym) i motorowerze — powinna być potwierdzona w terminie 14 dni w stacji kontroli pojazdów;
  • podczas badania diagnosta odczytuje przebieg nowego licznika, dane o wymianie i odczycie wskazania są wpisywane przez Stację Kontroli Pojazdów do Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP, art. 80a ust. 2 pkt 3 lit c pord, art. 80b ust. 1 pkt 21 pord);
  • diagnosta pobiera też opłatę za odczyt drogomierza i wpis danych do CEP,
  • warunkiem dokonania odczytu wymienionego drogomierza przez diagnostę jest złożenie przez właściciela pojazdu, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenia m.in. o dacie i przyczynie wymiany licznika (oświadczenie powinno być złożone na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18 grudnia 2019 r. w/s wzoru urzędowego formularza oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza, Dz.U. z 2019 r. poz. 2482); później Stacja Kontroli Pojazdu wysyła te oświadczenia do stosownego organu (rozporządzenie MS z 3 grudnia 2019 r. w sprawie organu zobowiązanego do przechowywania oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza oraz sposobu przekazywania tego oświadczenia, Dz.U. z 2019 r. poz. 2519). Podkom. Maciej Forecki /KPP Złotów