Bezpartyjni walczą o sejmiki

Najnowsze Wałcz Wydarzenia

WAŁCZ. Znany z poprzednich wyborów samorządowych Piotr Gembicki (był kandydatem na burmistrza Wałcza), ubiega się tym razem o mandat radnego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Wystartował z ruchu Bezpartyjni.

Na konferencji prasowej na placu Wolności w Wałczu wystąpił 18 września w towarzystwie lidera ruchu, prezydenta Szczecina Piotra Krzystka i radnego miejskiego z Koszalina Artura Wezgraja.

Bezpartyjni to ruch ogólnopolski, funkcjonuje we wszystkich 16 województwach. Z sukcesami udało nam się wejść do trzech sejmików w poprzednich wyborach, liczymy, że w tym roku uda nam się to w dużo większej liczbie województw – mówił P. Krzystek. – Nasza oferta jest wyjątkowa. Funkcjonujemy poza sporem, który dziś toczą w Polsce dwie formacje. Chcemy pokazać, że samorząd jest inny i polega na rozwiązywaniu lokalnych spraw mieszkańców.

Ciekawa jest struktura naszego ugrupowania. To struktura, której de facto nie ma. Nie ma hierarchiczności i zależności od struktur wojewódzkich, powiatowych czy miejskich. To swego rodzaju konfederacja ludzi, samorządowców, którzy myślą lokalnie. Nie ma więc możliwości, żeby ktoś komuś nakazywał, co ma się dziać w danej gminie – dodał A. Wezgraj.

Przedstawiciele ruchu mówili, że nie odnoszą się do światopoglądu, nie mówią swoim kolegom z ruchu, co mają myśleć i jak głosować na przykład w sprawie in vitro.

Podczas konferencji przedstawiono wałecką „jedynkę” do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Piotra Gembickiego – mieszkającego w Wałczu, pracującego poza Wałczem utytułowanego zawodnika sportów motorowych, pracownika Poczty Polskiej, ojca i dziadka.

Na zdjęciu od lewej: P. Krzystek, P. Gembicki, A. Wezgraj.

extrawalcz.pl